Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα Το αμπελι Κόστος καλλιέργειας

Κόστος καλλιέργειας

Ετήσιο κόστος διαχείρισης αμπελώνα ανά στρέμμα

•    Γεωργικά φάρμακα
Εντομοκτόνα                25 ευρώ ανά στρέμμα
Μυκητοκτόνα               75 ευρώ ανά στρέμμα

•    Λιπάσματα             15 ευρώ ανά στρέμμα

•    Μηχανικές εργασίες
Φρέζες 2Χ15 ευρώ      30 ευρώ ανά στρέμμα
Ψεκασμοί 9Χ5 ευρώ    45 ευρώ ανά στρέμμα
Χειμερινό όργωμα       15 ευρώ ανά στρέμμα


•    Ποτίσματα
ΤΟΕΒ 17 ευρώ ανά στρέμμα
1/3 ημερομ / στρεμμα=13 ευρώ, άρα  30 ευρώ ανά στρέμμα

•    Εργατικά
1,25 ημερ Χ 35 ευρώ, κλάδεμα     43,75 ευρώ ανα στρέμμα
1,25 ημερ. Χ35 ευρώ, πρατσινάδια    43,75 ευρώ ανά στρέμμα
1,5 ημερ. Χ 35 ευρώ,
 ξεβλαστάριασμα, πέρασμα σύρμα    52,5 ευρώ ανά στρέμμα
1/3 ημερομ./στρέμμα,κορυφές    11,5 ευρώ ανά στρέμμα
χορτοκοπή                10 ευρώ ανά στρέμμα
1,3 ημερ.Χ35 ευρώ, τρύγος, μεταφορά 45 ευρώ ανά στρέμμα


σύνολο: 441.5 ευρώ ανά στρέμμα